Johan Klingstam

Corrective Holistic Exercise Kinesiology

Kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö.

Stötvågsbehandling i Malmö

Stötvågsbehandling (Radial Shockwave Therapy) är ett effektivt sätt att stimulera läkning i en skadad vävnad. Vanligtvis sitter många av våra mjukdelsskador i muskelsenor och dess infästningar mot skelettet. Därför lämpar sig stötvågsbehandling ypperligt för nästan alla typer av idrotts- och belastningsskador. I synnerhet i de fall där skadan blivit kronisk, och man redan har provat "nästan allt".

stötvåg axel.jpg

Bakgrund

Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland med fokuserad stötvåg. Sedan dess har utrustningen utvecklats, en mängd studier har genomförts och behandlingsområdena breddats. I mitten av 90-talet utvecklades radiell stötvågsutrustning och de goda behandlingsresultaten för framförallt kroniska senskador ökade kraftigt spridningen av behandlingsmetoden. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.

Besvär som behandlas med stötvåg

 • Kalkaxel
 • Hälsporre - Plantar Fasciit
 • Tennisarmbåge - epikondylit
 • Trokanterit
 • Hopparknä
 • Hälseneinflammation – akillestendinos

Oftast fungerar stötvågsbehandling allra bäst på långdragna och kroniska besvär, i synnerhet kopplat till senirritationer som hälsenor och golf- och tennisarmbåge som man inte lyckats läka på annat sätt.

Hur går en stötvågsbehandling till? 

Undersökning och bedömning 

Innan stötvågsbehandlingen påbörjas tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation, precis som vilket besök som helst. Ofta görs behandlingen i kombination med andra metoder som mobilisering, stretching, massage m.m.

Behandlingsprocedur

Patienten sitter eller ligger och handmunstycket placeras på huden över området för skadan. Ett vattenbaserat kontaktgel mellan munstycke och hud används för att bättre tillvarata tryckvågorna. Med ett givet tryck och frekvens bearbetas sedan området. Behandlingen tar ca 5-10 min och upprepas med 5-7 dagars mellanrum. Totalt brukar 3-5 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

Smärtsamt men uthärdlig behandling

stotvagsbehandling2.jpg

Stötvågsbehandlingen kan göra ont men upplevs så gott som alltid som uthärdlig. Så fort behandlingen är klar upphör smärtan. Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt. Använd då tabletter som inte är antiinflammatoriskt verkande. Panodil eller Alvedon (paracetamol) går däremot bra.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling

Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet eller belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon annan behandling parallellt, som exempelvis behandling med kortisoninjektion eller blodförtunnande medicinering av starkare dos. Personer med uttalade hjärtbesvär, ökad blödningsbenägenhet samt gravida skall inte behandlas med stötvåg. För optimal effekt bör inte inflammationshämmande medicin ha intagits de senaste dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling. 

När bör man inte stötvågsbehandla?

 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Vid cancer
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran. 
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet

Copyright © 2019 i.m.c - Johan Klingstam