Johan Klingstam

Corrective Holistic Exercise Kinesiology

Kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö.

Min syn på människokost

Min kostfilosofi är enkel och har utmynnat av flera års professionellt arbete med kostrådgivning. Jag har jobbat med allt från Livsmedelsverkets tallriksmodell, till GI-, Paleo- och lågkolhydratkost och kommit fram till följande:

Hur mycket forskning som än läggs ned på området så kommer vi aldrig att hitta någon "optimal" kost som alla i hela världen mår optimalt av. Vetenskapen har tyvärr inget tydligt svar. Därför måste vi prova oss fram på ett strukturerat sätt, och lära känna våra kroppars signaler.

Logiken och den praktiska erfarenheten säger dock att människan bör sträva efter att äta det det som vi under miljontals år har anpassats och utvecklats av genom Evolutionen. Precis som en hare mår bra av växter och grönt, och en varg mår bäst av att äta mestadels kött.

mat.jpg

Är människan kött- eller växtätare?

Vissa kallar oss köttätare eftersom mycket i vår kropp och vårt tarmsystem har likheter med rovdjuren. Andra tror mer att vi är gjorda/anpassade för vegetarisk föda; varför skulle vi annars ha speciella enzymer som spjälkar kolhydrater redan i munnen?

Jag anser att människan är blandätare (omnivore). Det innebär att vi kan och bör äta en kost från både växt och djurriket. Men hur mycket, och exakt vad vår kropp mår bäst av är olika beroende på gener, uppväxtförhållanden, tillgång, klimatzoner och total belastning på kroppen i form av stress. Därför använder jag ofta ett verktyg kallat Metabolic Typing för att utreda och finjustera exakt vad din kropp (gener) mår bra av och förväntar sig att få via kosten.

En ekvatorialbo med genetisk härkomst från varma länder, har sannolikt bättre anpassning mot kolhydratrika födoämnen som frukter och stärkelserika grönsaker, eftersom de under människans utveckling anpassats till den föda som finns i området.

En utpräglad nordbo (folkslag med genetisk härkomst från länder med snö på vintern) har däremot utvecklats i kallt klimat utan tillgång till stora mängder kolhydrater förutom en kort tid på sommarhalvåret. Nordbor är därför bättre anpassade till att skapa energi av något större mängder animaliskt protein och fett.

Sedan finns det givetvis en mängd mellanting mellan dessa två ytterligheter. Det kan vara så att din mamma kommer från ett varmt sydländskt land och har fått barn med din pappa som är av urnordisk genetisk härkomst. 

Jag kan med formulär och analysverktyg hjälpa dig att se åt vilket håll du borde äta, enlig ovanstående parametrar. Därför ger jag olika råd utifrån dina mål, din bakgrund, kroppsform, idrott/träning, stressnivå m.m. Läs mer under fliken Metabolisk typ.

Copyright © 2019 i.m.c - Johan Klingstam