Johan Klingstam

Corrective Holistic Exercise Kinesiology

Kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö.

Ortopedisk Medicin

Ortopedisk medicin är i grunden ett specialistområde inom sjukvården, där utövarna behandlar patienter som söker hjälp för smärtrelaterade besvär i rörelseapparaten; det vill säga skelett, muskler, senor, ligament och leder. Behandlingen sker med händerna och brukar därför räknas till området manuell terapi. De som främst jobbar inom detta område är vidareutbildade läkare, sjukgymnaster och naprapater.

Under 2000-talet började dock vissa privata kliniker, bland annat I.M.C - Idrottsmedicinskt Center i Malmö att vidareutbilda massörer inom samma område. Det gör att tillgängligheten till effektiv ortopedisk manuell behandling ökat markant i Sverige. Numera finns flertalet högkvalitativa vidareutbildningar för massörer inom området.

Noggrann undersökning

Inom ortopedisk medicin används en mycket noggrann manuell ortopedmedicinsk undersökning för att ta reda på skadans eller problemets ursprung. Det är en viktig bit som många behandlare slarvar med. Att behandla utan att identifiera problemet är bortkastad tid och pengar. Man testar muskel-, led- och nervfunktion för att ta reda på vilken vävnad som ger symptom.

Med ortopedisk medicin behandlar jag bland annat idrottsskador, ortopediska skador och arbetsskador samt smärta i muskler, senor, ligament, leder och ledkapslar. Jag har goda kunskaper i ortopedisk diagnostik och använder mig bara av säkra mobiliserings, manipulations-, massage- och stretchingtekniker.

Boka Smärt- och skadebehandling. Jag skiljer inte på olika behandlingstekniker.

Boka Smärt- och skadebehandling. Jag skiljer inte på olika behandlingstekniker.


ortopedisk medicin.jpg

Copyright © 2019 i.m.c - Johan Klingstam