Johan Klingstam

Manuell terapeut - Idrottsmassör - Corrective Exercise Specialist

Kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö.

Korrektiv Funktionell Träning

Jag jobbar annorlunda med träning jämfört med de flesta personliga tränare i Sverige. Till stor del jobbar jag med rehabilitering och skadeförebyggande träning, men även rörelsespecifik fys- och styrketräning för idrott.

bålstabilitet.jpg

Jag jobbar uteslutande inom ett område som brukar kallas "Corrective Exercise" eller på svenska - Korrektiv Funktionell Träning (KFT). I USA, England, Australien och Nya Zeeland är "Corrective Exercise" ett stort eget tvärvetenskapligt område som har hittat sin plats mellan sjukgymnastiken och träning för toppidrottare.

Inom KFT ser man till helheten och anpassar övningar och träningsvariabler efter de funktionella krav som ställs på den unika klienten. Det innebär att vi tränar för funktion och inte för estetik i första hand, som den vanliga gymträningen gör i Sverige och utomlands. Det är därför KFT är så eftertraktat av idrottare på alla nivåer. Vi bygger idrottsspecifika funktionella kroppar från grunden.

Eftersom varje klient är unik i form av andningsmönster, rörlighet, bålstabilitet, koordination, balans, styrka och uthållighet, så screenar jag SAMTLIGA klienter innan vi bygger optimala, personanpassade träningsprogram. Räkna inte med att träna i maskiner annat än i undantagsfall då vi behöver isolera en muskel - vi kör funktionell träning rakt över.


En av få C.H.E.K Practitioners i Sverige

Den utbildning i hela min karriär som jag är mest stolt över, och som till stor del i grunden har förändrat mitt synsätt på träning, hälsa och livsstil är utbildningen CHEK Practitioner Program genom CHEK Institute i San Diego USA. Utbildningsprogrammet som sträcker sig över cirka 4 års träning är till stor del praktisk upplagd, trots sin gedigna teoretiska bas. Utbildningen är tvärvetenskaplig och hämtar och väver samman information från t.ex. medicin, ortopedi, korrektiv träning, sjukgymnastik, nutrition, massageterapi, kiropraktik, styrke- och fysträning, samt vissa alternativmedicinska områden.

Utbildningen är extremt krävande, och kräver en hel del arbete mellan kurserna. Än är jag "bara" certifierad som CHEK Exercise Coach och CHEK Practitioner Level 1, men i bokhyllan har jag redan 15 fulla pärmar med utbildningsmaterial i absolut internationell toppklass.