Johan Klingstam

Manuell terapeut - Corrective Exercise Specialist

Kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö.

Smärttillstånd i rygg

Skademekanism
Eftersom bröstryggraden har en mycket stabil konstruktion är mjukdelsskador i bröstryggraden ovanliga. Det som kan uppstå här är framförallt låsningar i facettleder eller s.k. triggerpunkter i musklerna som vanligtvis ger smärtor vid in- och utandning. Ryggskott (lumbago) är ett mycket vanligt smärttillstånd som de flesta drabbas av någon gång i livet. Orsaken till ryggskott kan vara allt från diskbuktning/diskbråck, muskelbristning, triggerpunkter, facettledslåsning, muskelkramp med mera. Ländryggskotorna saknar i motsats till bröstkotorna revben och är därför mer utsatta för mjukdelsskador. Det är inte ovanligt att smärtor uppstår i övergången mellan bröst- och ländrygg. Detta förklaras genom att ryggen går över från ett stabilt område (bröstryggen med revben) till ett rörligare område (ländryggen).

Symtom
Besvären börjar ofta i samband med ett tungt lyft, en hastig vridning eller vid en stunds stående i lätt framböjd ställning. Smärtan är vanligtvis belägen i ländryggen och det förekommer ingen utstrålning ner i benet. På grund av muskelspänningen upplevs en uttalad stelhet i ryggen. Det är även vanligt att den ena sidans muskler är hårdare spända än den andra. Det uppstår då en snedhet i ryggen, som oftast visar sig i ländryggen. Golfspelare och trädgårdsarbete kan på våren ofta dra på sig ett ryggskott. 

Prognos
 
Vid denna skada är prognosen god. Vid de flesta ryggskott kulminerar smärtan oftast vid 4-5 dagar, för att sedan börja avta. Det är dock vanligt med recidiv under de närmsta 2-3 månaderna om man är oförsiktig. Hos naprapaten får man oftast hjälp att komma ned under smärttröskeln. Det kan därför vara bra att nyttja behandling vid den akuta fasen, för att minska recidivrisken, eftersom kroppen snabbt kompenserar orörligheten/smärtområdet genom att använda andra muskler för att utföra en hjälplig rörelse. Vid ett subakut skede, d.v.s. efter att den initiala smärtan lagt sig, är det bra att börja rehabilitera sig. Detta görs genom aktiv träning med hjälp av träningsprogram.