Johan Klingstam

Manuell terapeut - Corrective Exercise Specialist

Kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö.

Smärttillstånd i nacke och huvud

Skademekanism
Skador på muskler och ledband i halsryggen är sannolikt relativt vanliga. I samband med idrott kan snabba rörelser eller stor belastning på halsryggen, exempelvis vid kampsport, medföra skador på dessa strukturer och även ge upphov till tryck på nerver. Musklerna i halsryggen reagerar vid sådana tillfällen ofta med en reflexmässig kramp och ett spänningstillstånd uppstår. Nackspärr uppkommer oftast p.g.a. låsningar i facettleder och/eller triggerpunkter i musklerna, oftast med tonusökning i nackens muskler. Men det kan också vara kopplat till irritation av nackens diskar. Triggerpunkter i nacke/axlar eller låsningar kan i sig utlösa utstrålande smärta ut i armar och händer.

Det är inte ovanligt att den som har återkommande nackspärrar ofta vaknar med den på morgonen. Det är företrädesvis kvinnor som brukar drabbas av detta problem, troligtvis p.g.a. att de generellt sett är mycket mer rörliga i lederna än vad männen är. En annan vanligt förekommande nackspärr är den som förekommer efter en s.k. pisksnärtskada (whiplash) där halsryggraden, p.g.a. en plötslig ändring i riktningen av rörelseenergin, böjs kraftigt framåt, följt av en kraftig bakåtböjning eller vice versa. Här visar sällan röntgenundersökningen någon skada och den neurologiska undersökningen är normal.

Symtom
Smärta i samband med rörelser i halsryggraden eller stelhet, typ nackspärr, är de vanligaste symptomen. Huvudvärk kan även förekomma. Nackspärren kan sitta högt uppe vid skallbasen och ända ned till övre bröstryggraden, och är oftast ensidig. 

Prognos
Behandlingen vid smärta och stelhet i nacken, efter neurologisk undersökning, är manuell behandling av muskler och leder. Förutom behandling så försöker man även att utreda orsaken till nackspärren. Träning och stretching i kombination är ofta effektivt för att balansera upp musklerna. Ergonomiska förändringar är av stor vikt eftersom du då ändrar den största negativa exponeringen för kroppen. Prognosen är god mellan 3-5 behandlingar.